Hlavní oblasti činnosti

Zajišťujeme výrobu tepla pro bytové domy, školy, školku a další provozovny ze zdrojů (plynových kotelen) nepodléhající licenci s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. To vše na základě koncese, udělené Okresním úřadem Zlín ev.č. 370500-89969. Z celkového počtu 16 provozoven je 7 plynových kotelen vlastních, kdy formou vkladu byla technologie těchto kotelen vložena do společnosti. Na nebytové prostory jsou uzavřeny nájemní smlouvy. Zbývajících 8 provozoven je ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek a NBTH, s.r.o. si tyto prostory stejně jako technologii k zajištění výroby tepla pronajímá.

Podrobnější informace naleznete ve výroční zprávě společnosti NBTH, s.r.o.

Právní předpisy

Pro dodávky tepelné energie do budov s byty a nebytovými prostorami se vztahují zejména tyto právní předpisy:

  • zákon 318/2012 Sb., o hospodaření energií
  • zákon 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů – energetický zákon
  • vyhláška 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele