Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění

Povinností vlastníka každého objektu je udržovat jej po dobu jeho životnosti ( zák. 183/2006 Sb., „stavební zákon“. Z toho důvodu je povinen zajišťovat řadu prohlídek, kontrol a revizí technického zařízení domu v rozsahu jak jej upravují platné právní předpisy. O všech provedených prohlídkách a revizích musí být vedena dokumentace, která musí být k dispozici kontrolním orgánům.

   více informací ...

Správa domů

Správu Vašich domů jsme připraveni pro Vás zajistit na základě uzavřené mandátní smlouvy. Přípravu ustavující schůze společenství vlastníků, stanovy společenství a zápis do obchodního rejstříku připravíme bez nároku na odměnu.

   více informací ...

Cena za správu

Při kalkulaci ceny za správu nemovitosti zohledňujeme rozsah zajišťovaných činností.

  • správa, která není zajišťována v plném rozsahu (např. bez tozúčtování tepla či jiných služeb)
  • správa v plném rozsahu
  • správa v rozšířeném rozsahu (nap.ř pro společenství je vedeno více účtů)

Cena služeb se může měnit v případě změny DPH, resp. při inflaci a to vždy k 1.7. příslušného kalendářního roku.

   více informací ...